1. Home
  2. Docs
  3. Vietnamese support
  4. XP là gì?

XP là gì?

XP là từ viết tắt của Experience Points (Điểm kinh nghiệm). XP có được bằng cách chơi game liên tục hoặc dùng các phương pháp chơi game khác nhau. Các trò chơi mới được phát hành sau tháng 3 năm 2021 và “Bricks n Targets” hỗ trợ eSports với XP. Bạn có thể kiếm XP từ những người chơi khác thông qua trò chơi dưới dạng eSports.

XP tự động hết hạn sau 1 năm. Vì vậy bạn phải đổi XP để lấy POC trong vòng 1 năm đó.