1. Home
  2. Docs
  3. Vietnamese support
  4. Tôi có thể nhận được POC bằng cách nào?

Tôi có thể nhận được POC bằng cách nào?

Bạn có thể nhận được phần thưởng là POC khi chơi trò chơi PA HTML5.
Tùy thuộc vào trò chơi, bạn có thể nhận được một lượng POC sau khi chơi trò chơi trong một thời gian.

Để nhận được POC, bạn phải thu thập XP thông qua trò chơi. XP là bắt buộc để nhận POC miễn phí.