1. Home
  2. Docs
  3. Vietnamese support
  4. POC là gì?

POC là gì?

POC là một token mã hóa ERC 20 được tạo ra cho các ứng dụng dApps của Pocket Arena.

Vào năm 2018, POC đã được công nhận bởi cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ FINMA như là một loại tiền điện tử cho nền tảng Pocket Arena, các trò chơi PA-Dapp và Ví PA như là các token tiện ích.

Vào năm 2020, chúng tôi đã thực hiện một nâng cấp kỹ thuật rất lớn cho POC và Pocket Arena. Nó áp dụng DLT (công nghệ sổ cái kỹ thuật số) được gọi là “Hyperledger Fabric”. Một tên khác của DLT là Private Blockchain.

Từ tháng 3 năm 2021, POC đã bắt đầu hoạt động trong Ví Pocket Arena (PA Wallet) dựa trên DLT .

Dù POC chạy trên mạng Ethereum để có khả năng tương tác với danh sách hoặc ví, nhưng khi nói đến các ứng dụng dApp Pocket Arena và các giao dịch tài sản trong trò chơi, nó được vận hành bên dưới một Ví PA dựa trên Hyperledger Fabric. Vì thế, nó có tốc độ giao dịch rất nhanh, chỉ khoảng 1-2 giây và không mất phí giao dịch.