1. Home
  2. Docs
  3. Vietnamese support
  4. POC là gì và cấu trúc của dịch vụ Pocket Arena?

POC là gì và cấu trúc của dịch vụ Pocket Arena?

POC, Pocket Arena Token, là một mã thông báo ERC 20 chạy trên mạng Ethereum.

POC hoạt động như một loại khái niệm khai thác. Khi bạn chơi trò chơi Pocket Arena (PA), bạn có thể kiếm được một số XP nhất định và chuyển đổi XP sang POC.

POC chạy trên mạng lưới Ethereum cho việc liệt kê hoặc khả năng tương tác ví.

Nhưng trong trò chơi Pocket Arena (trò chơi PA) và các giao dịch tài sản trong trò chơi như NFT, nó được vận hành dưới một ví PA dựa trên Hyperledger Fabric, một blockchain riêng tư.

Vì thế, nó có tốc độ giao dịch rất nhanh, chỉ khoảng 1-2 giây và không tốn phí giao dịch.

Để sử dụng POC trong các trò chơi PA, nó được chuyển đổi thành wPOC (wrapped POC) bằng cách áp dụng Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) bên dưới một ví PA.

Lý do sử dụng wPOC là vì:

  • Các giao dịch POC thực phải chịu phí ga ETH.
  • Các giao dịch wPOC có tốc độ rất nhanh và phí giao dịch bằng 0 vì nó được vận hành dưới một blockchain riêng tư.

Các loại tiền điện tử không phải POC, chẳng hạn như ETH, được chuyển đổi và lưu trữ theo cùng một cách (wETH) trước khi được sử dụng trong các trò chơi PA.

 

Cấu trúc của dịch vụ Pocket Arena