1. Home
  2. Docs
  3. Vietnamese support
  4. NFT Castle & Chia sẻ lợi nhuận

NFT Castle & Chia sẻ lợi nhuận

Trong Castle Defense, có 2 phần: Castle Defense game cho người chơi và Castle Market các nhà tài trợ NFT (Token không thể thay thế). Hai phần này sẽ được tương tác với nhau qua NFT Castle (Lâu đài NFT)

Ban đầu, nhà tài trợ sẽ mua các vật phẩm NFT castle. Nó có thể được giao dịch giữa các người dùng trong Castle Market.

Sau đó, nhà tài trợ có thể chia sẻ NFT Castle với người chơi. Bất cứ khi nào người chơi chơi game với lâu đài, họ sẽ đóng góp XP và nâng cao giá trị của lâu đài đó.

Người chơi sẽ làm tăng giá trị của NFT Castle bằng cách nâng cấp nó và đóng góp XP cho lâu đài đó. Khi nhà tài trợ nhận được lâu đài đã được nâng cấp, họ có thể bán nó trên thị trường để thu lợi nhuận. Lâu đài có càng nhiều XP thì giá của nó càng cao.

 

Sau khi nhà tài trợ bán NFT Castle, lợi nhuận sẽ được chia cho nhà tài trợ, người chơi và Emoji Games.

Lợi nhuận sẽ được chia và phân phối cho mỗi người chơi dựa vào việc đóng góp XP của họ cho lâu đài đó.