1. Home
  2. Docs
  3. Vietnamese support
  4. Làm thế nào để tạo một tài khoản PA mới?

Làm thế nào để tạo một tài khoản PA mới?

Bạn có thể tạo một tài khoản PA mới bằng cách làm theo những bước dưới đây:

 

Tạo tài khoản từ trang chủ của PA: https://pocketarena.com/

 

Tạo tài khoản từ PA Wallet:

1. Truy cập: https://sdk.pocketarena.com/wallet

2. Điền tất cả thông tin bắt buộc của bạn

 

3. Nhấp vào nút “ĐĂNG KÝ”. Một email xác minh sẽ được gửi vào hộp thư của bạn.

4. Mở hộp thư email của bạn và tìm email được gửi từ Pocket Arena.

5. Mở liên kết trong email để xác nhận địa chỉ email của bạn, bạn sẽ được đưa trở lại trang của chúng tôi.

 

6. Chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo thành công.