1. Home
  2. Docs
  3. Vietnamese support
  4. Làm cách nào để tạo phím tắt cho trò chơi PA trên màn hình chính điện thoại?

Làm cách nào để tạo phím tắt cho trò chơi PA trên màn hình chính điện thoại?

Bằng cách tạo biểu tượng phím tắt trên điện thoại di động, bạn có thể truy cập vào các trò chơi PA mà không cần mở lại trang web Trò chơi Emoji.

Vui lòng làm theo những bước dưới đây để tạo phím tắt:

 

Trong các thiết bị Android:

1. Mở trò chơi PA trên trình duyệt di động của bạn.

2. Chạm vào biểu tượng Menu ở bên phải thanh địa chỉ.

3. Chọn “Thêm vào màn hình chính” (Add to HOme screen) trong hộp Menu.

4. Hộp thoại sẽ xuất hiện, bạn có thể thay đổi tên trò chơi, sau đó nhấn chọn vào “Thêm” (Add).

5. Biểu tượng sẽ được tạo trên màn hình chính của bạn để dẫn bạn trực tiếp đến trò chơi PA của bạn.

 

Trong các thiết bị iOS:

1. Mở trò chơi PA trên trình duyệt di động của bạn.

2. Chạm vào biểu tượng dấu trang.

3. Khi tùy chọn dấu trang xuất hiện, chạm vào “Thêm vào màn hình chính” (Add to Home screen).

4. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, bạn có thể thay đổi tên và nhấp vào “Thêm” (Add).

5. Một biểu tượng sẽ được tạo trên màn hình chính của bạn để đưa bạn trực tiếp đến trò chơi.